ด้านการเผยแผ่

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข


สำนักปฏิบัติธรรม

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต)

พระธรรมทูต

พระบัณฑิตเผยแผ่

พระวิปัสนาจารย์

พระนักเทศน์

พระเผยแผ่เฉพาะพื้นที่

รางวัลด้านการเผยแผ่