“ตระหนัก ไม่ตระหนก” ซึ่งการตระหนกทำให้เราขาดสติ ทำอะไรไม่ถูก แต่ถ้าตระหนักเราก็จะมีสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการกับตัวเองในการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองได้ รวมถึงสามารถแนะนำผู้อื่นได้

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดน่าน (ภาค ๖)

พระเทพเวที
(พล อาภากโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
รักษาการเจ้าคณะภาค

พระราชศาสนาภิบาล
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

---------------

ปฏิทินงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นปฏิทินที่รวมกิจกรรม
กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาระกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์
โดยกำหนดการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จังหวัดน่านแล้ว

---------------

*ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินนี้ลงบนปฏิทินของท่านตามปุ่มด้านล่างนี้*

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพลงบรรเลง ซอล้านนา ม่วนๆ ฟังสบายๆ
CREDIT : https://www.youtube.com/watch?v=m9gdXVKtaxc&t=3s

เพลงบรรเลง ซอล้านนา ม่วนๆ ฟังสบายๆ..mp3