ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะสงฆ์จังหวัดน่าน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
🌤วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาร (ครบ 7 วัน) พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.3) อดีต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น.
🔸🔶🔸🔶🔸

กิจกรรม "คณะสงฆ์น่าน ร่วมปันน้ำใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
🔸🔶🔸🔶🔸

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมคณะสงฆ์น่านร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธาน, พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน ,นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและคณะ คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🔸🔶🔸🔶🔸
ผู้รายงานข่าว/ภาพถ่าย : ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย เกษตรสุขถาวร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันที่ 5 สิงหาคม 2563
🔸🔶🔸🔶🔸

โครงการนิเทศการศึกษา สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดน่าน : ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา Buddhism 4.0 (ยุทธศาสตร์ 20 ปี) >>คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา, ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์, พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดน่าน และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ออกนิเทศการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านโรงเรียน ภูเก็ต และ โรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
🔸🔶🔸🔶🔸

การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้่าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 / 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันที่ 3 สิงหาคม 2563
🔸🔶🔸🔶🔸

โครงการนิเทศการศึกษา สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดน่าน : ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา Buddhism 4.0 (ยุทธศาสตร์ 20 ปี) >>คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา, ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์, พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดน่าน และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ออกนิเทศการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านโรงเรียน วัดราษฎร์บำรุงอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว🌼คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
☀️วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.
🔸🔶🔸🔶🔸

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน เข้ากระทำพิธีสามีจิกรรม แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดทุ่งกวาว และพระเดชพระคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ จ.แพร่

🔸🔶🔸🔶🔸

ผู้รายงานข่าว : อาชวปเสฏฺโฐ